This site is best viewed with Javascript. If you are unable khổng lồ turn on Javascript, please clichồng here.


Bạn đang xem: Bội chung nhỏ nhất là gì

Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác
*
*
*

*
*
*

Xem thêm: Gấu Tốt Nghiệp 20Cm Lông Xù, Gấu Bông Tốt Nghiệp 20Cm Lông Xù

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

bcnn(6,8,9)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN).


1. Tìm các vượt số ngulặng tố của 6

*

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: