Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật tính chu vi hình chữ nhật

*

Diện tích hình thoi bởi một phần hai DT hình chữnhật . Tính chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình thoi là 36cm2 với chiều lâu năm của HCN là 12cm


*

Diện tích hình chữ nhật là :

36 x 2 = 72 ( cm2 )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

72 : 12 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 12 + 6 ) x 2 = 36 ( cm )

Đáp số : 36 cm

tk cj nè


*

Diện tích hình chữ nhật là:

36 x 2 = 72(cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6(cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36(cm)

Đ/s: 36cm


diện tích S hình chữ nhật là

36 x 2 = 72 ( cm2 )

chiều rộng hình chữ nhật là

72 : 12 = 6 ( centimet )

chu vi hình chữ nhật là

( 12 + 6 ) x 2 = 36 ( cm )

đáp số : 36 cm


Bài giải

Diện tích của hình thoi là 36m2 vậy diện tích S của hình chữ nhật là:

36 x 2 = 72(m2)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là:

72 : 12 = 6(m)

Vậy chu vi của hình chữ nhật kia là:

(12 + 6) x 2 = 36(m)

Đáp số: 36m

Mình cũng ko biết tất cả đúng ko nữa giả dụ các bạn thấy không nên thì bản thân đã chịu


Xem thêm: Đại Bàng Vector Png, Vector, Psd, Và Biểu Tượng Để Tải Về Miễn Phí

diện tích hình chữ nhật là 36 nhân 2 = 72 (cm2)

chiều rộng hình chữ nhật là :72:12=6 (cm)

chu vi hình chữ nhật là (6+12)nhân 2=36(cm)


Diện tích hình thoi bằng 36cmét vuông cùng bởi một nửa diện tích hình chữ nhật , chiều nhiều năm hình chữ nhật bởi 12cm . Tính chu vi hình chữ nhật


Diện tích hình thoi bằng một ít diện tích hình chữ nhật .Tính chu vi hình chữ nhật .Biết

-Diệntích hình thoi bởi 36cm vuông

-Chiều lâu năm hình chữ nhật là 12cm


Diện tích hình thoi 36cm2vàbởi một ít diện tích hình chữ nhật .Hình chữnhật vó chiều lâu năm là 12cm.Tính chu vi hình chữ nhật


Diện tích hình thoi bởi 36cm2 với bằng một ít diện tích S hình chữ nhật , chiều lâu năm hình chữ nhật bằng 12cm .Tính chu vi hình chữ nhật


diện tích hình thoi bởi nửa diện hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 12 centimet. tính chu vi hình chữ nhật. biết rằng diện tích hình thoi là 30 cm2


diện tích hình thoi bằng 1 nửa diện tích hình chữ nhật .tính chu vi hình chữ nhật

các bạn nhớ vẽ 1 hình thoi có diệntích là 36xăng timét vuông với 1 hình chữ nhật có chiều rộng là 12 centimet conf chiều dài thì chưa biết

ai góp minc trước tiên mk say mê cho tất cả bí quyết giải nữa nhé


Một miếng gỗ hình thoi tất cả độ dài hai đường chéo bằng chiều dài với chiều rộng của một miếng mộc hình chữ nhật bao gồm chu vi là 60cm. Biết miếng mộc hình chữ nhật gồm chiều dài hơn chiều rộng 6centimet. Tính diện tích miếng mộc hình thoi?


Cho hình chữ nhật ABCD và hình thoi BCPM gồm phổ biến cạnh BC . Biết hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp đôi chiều rộng và chu vi là 30dm

a) tính chu vi hình thoi BCPM

b) biết BO = 6cm ; CO = 8cm . Hãy đối chiếu diện tích S hình thoi BCPM và diện tích hình chữ nhật.


Hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 18centimet, chiều rộng lớn 12centimet. Một hình thoi tất cả diện tích S bằng diện tích hình chữ nhật. Biết một mặt đường hình thoi là 16centimet. Tính độ dài đường chéo cánh sót lại.