*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn cách hạch toán ngân sách trả trước - tài khoản 242, hạch toán ngân sách chi tiêu thuê nhà, văn phòng, TSCĐ trả trước, giá thành lãi vay mượn trả trước, công cụ dụng ráng dùng trong vô số kỳ kế toán, ngân sách chi tiêu sửa chữa Tài sản thắt chặt và cố định ...

Bạn đang xem: Hạch toán trích trước chi phí

1. Thông tin tài khoản 242 - túi tiền trả trước

a) tài khoản này dùng làm phản ánh các túi tiền thực tế vẫn phát sinh mà lại có liên quan đến kết quả chuyển động SXKD của nhiều kỳ kế toán tài chính và câu hỏi kết chuyển các khoản ngân sách chi tiêu này vào ngân sách chi tiêu SXKD của các kỳ kế toán tài chính sau.

b) các nội dung được phản ánh là ngân sách chi tiêu trả trước, gồm:

- túi tiền trả trước về thuê đại lý hạ tầng, thuê chuyển động TSCĐ (quyền thực hiện đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm cho việc, shop và TSCĐ khác) ship hàng cho sản xuất, sale nhiều kỳ kế toán.

- giá cả thành lập doanh nghiệp, ngân sách đào tạo, quảng cáo tạo nên trong quy trình trước chuyển động có giá chỉ trị phệ được phân chia theo mức sử dụng của điều khoản hiện hành;

- ngân sách mua bảo đảm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trọng trách dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ tổn phí mà doanh nghiệp download và trả một lần cho những kỳ kế toán;

- Công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê tương quan đến hoạt động kinh doanh trong không ít kỳ kế toán;

- Lãi tiền vay trả trước cho nhiều kỳ kế toán;

- ngân sách chi tiêu sửa trị TSCĐ phát sinh một lần có mức giá trị bự doanh nghiệp không triển khai trích trước chi tiêu sửa chữa bự TSCĐ phân chia theo pháp luật của luật pháp hiện hành;

- giá cả nghiên cứu giúp và chi tiêu cho quy trình tiến độ triển khai không đủ tiêu chuẩn chỉnh ghi dìm là TSCĐ vô hình nếu được phân bổ dần theo khí cụ của pháp luật hiện hành;

- những khoản chi tiêu trả trước khác giao hàng cho chuyển động kinh doanh của tương đối nhiều kỳ kế toán.

c) vấn đề tính với phân bổ túi tiền trả trước vào túi tiền SXKD từng kỳ kế toán tài chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại túi tiền để lựa chọn cách thức và tiêu thức thích hợp lý.

- Kế toán đề xuất theo dõi cụ thể từng khoản ngân sách chi tiêu trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng người sử dụng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số sót lại chưa phân chia vào chi phí.

đ) Đối với những khoản chi phí trả trước bởi ngoại tệ, trường hòa hợp tại thời khắc lập report có bằng chứng chắc hẳn rằng về bài toán người cung cấp không thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ chắc chắn rằng nhận lại những khoản trả trước bởi ngoại tệ thì được xem như là các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ và phải reviews lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng dịch vụ thương mại nơi doanh nghiệp tiếp tục có giao dịch thanh toán tại thời khắc báo cáo.

- Việc xác định tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do review lại ngân sách trả trước là khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ được thực hiện theo phương pháp sau: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Sơ vật dụng chữ T hạch toán thông tin tài khoản 242

*

2. Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 242.

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản ngân sách chi tiêu trả trước gây ra trong kỳ.

-Các khoản túi tiền trả trước đã tính vào ngân sách chi tiêu SXKD trong kỳ.

Số dư mặt Nợ:Các khoản giá thành trả trước không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

3.Cách hạch toán chi phí trả trước một số nghiệp vụ:

a) lúc phát sinh các khoản giá thành trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của khá nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK 242 - giá cả trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,...

Định kỳ triển khai phân bổ ngân sách trả trước vào ngân sách chi tiêu SXKD, ghi:

Nợ các TK 154, 635, 642

gồm TK 242 - túi tiền trả trước.

b) lúc trả trước tiền mướn TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo cách thức thuê vận động và phục vụ vận động kinh doanh cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,...

Xem thêm: 3 Bài Xã Luận Về Ngày 20-11, Những Bài Xã Luận Hay Về Ngày 20

- ví như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ, chi tiêu trả trước bao hàm cả thuế GTGT.

c) Đối cùng với công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê tương quan đến chuyển động sản xuất, marketing trong các kỳ, khi xuất dùng, cho thuê, ghi:

- khi xuất sử dụng hoặc đến thuê, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách trả trước

gồm TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Định kỳ tiến hành phân chia giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, vật dụng cho thuê sẽ xuất kho theo tiêu thức phù hợp lý. Căn cứ để xác định mức giá cả phải phân chia mỗi kỳ có thể là thời hạn sử dụng hoặc trọng lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê thâm nhập vào vận động sản xuất, marketing trong từng kỳ kế toán. Lúc phân bổ, ghi:

Nợ các TK 154, 642,...

có TK 242 - túi tiền trả trước.

d) trường hợp công ty trả trước lãi tiền vay cho mặt cho vay:

- khi trả trước lãi chi phí vay, ghi:

Nợ TK 242 - giá cả trả trước

Có các TK 111, 112.

- Định kỳ, khi phân chia lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào ngân sách tài bao gồm hoặc vốn hoá tính vào giá trị gia sản dở dang, ghi:

Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài bao gồm (chi chi phí đi vay mượn ghi vào giá thành SXKD trong kỳ)

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (nếu giá cả đi vay mượn được vốn hoá vào quý giá tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất kinh doanh dở dang (nếu giá cả đi vay được vốn hoá vào giá bán trị gia tài sản xuất dở dang)

có TK 242 - giá cả trả trước.

đ) trường hợp ngân sách chi tiêu sửa trị TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp không thực hiện trích trước ngân sách sửa chữa trị TSCĐ, đề nghị phân bổ chi tiêu vào những kỳ kế toán, khi quá trình sửa chữa hoàn thành:

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ vào tài khoản ngân sách chi tiêu trả trước, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước.

gồm TK 241 - XDCB dở dang (2413).

- Định kỳ, tính với phân bổ giá cả sửa chữa trị TSCĐ vào giá thành sản xuất, sale trong kỳ, ghi:

Nợ những TK 154, 642,...

gồm TK 242 - chi tiêu trả trước.

e) ngôi trường hợp download TSCĐ và không cử động sản đầu tư theo cách tiến hành trả chậm, trả góp:

- lúc mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình dung hoặc mua bất tỉnh sản đầu tư chi tiêu theo phương thức trả chậm, trả dần và đưa về sử dụng ngay đến SXKD, hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc thuê mướn hoạt động, ghi:

Nợ các TK 211, 217 (nguyên giá - ghi theo giá cài đặt trả chi phí ngay)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ TK 242 - ngân sách trả trước (phần lãi trả đủng đỉnh là số chênh lệch thân Tổng số chi phí phải thanh toán giao dịch trừ (-) Giá sở hữu trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT (nếu có))

có TK 331 - cần trả cho người bán (tổng giá bán thanh toán).

- Định kỳ, giao dịch thanh toán tiền cho những người bán, kế toán ghi:

Nợ TK 331 - đề nghị trả cho những người bán

Có các TK 111, 112 (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá cội và lãi trả chậm, trả dần phải trả định kỳ).

- Định kỳ, tính vào ngân sách theo số lãi trả chậm, trả dần phải trả, ghi:

Nợ TK 635 - chi phí tài chính

tất cả TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước.

Chúc chúng ta thành công! kế toán tài chính Thiên Ưng liên tiếp khai giảng những lớp học thực hành kế toán thực tế: dạy dỗ lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế trực tiếp trên giấy tờ thực tế