(Chinhphu.vn) - bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyển chọn sinh vào Công an quần chúng. # (CAND) năm 2022. Theo đó, năm 2022, các trường CAND được xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND thiết yếu quy tuyển mới đối với công dân xuất sắc nghiệp THPT.


*

Năm 2022, những trường CAND được giao xét tuyển chọn 2.050 chỉ tiêu đại học chính quy tuyển chọn mới đối với công dân xuất sắc nghiệp THPT.

Bạn đang xem: Học viện quốc tế bộ công an

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào những trường CAND năm 2022

1. Học viện bình yên nhân dân


Tổng 450 chỉ tiêu, vào đó, nhóm nghiệp vụ an ninh 350 chỉ tiêu, ngành bình an thông tin 50 chỉ tiêu, ngành y khoa gửi huấn luyện và đào tạo tại học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

2. Học viện chuyên nghành Cảnh ngay cạnh nhân dân

Tổng 500 chỉ tiêu nhóm ngành nhiệm vụ Cảnh sát, phân bổ theo địa bàn tuyển sinh. Vào đó, địa bàn 1 (170 chỉ tiêu), địa bàn 2 (160 chỉ tiêu), địa phận 3 (140) tiêu chí và địa phận 8 (30 chỉ tiêu).

3. Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tổng 100 tiêu chí ngành xây đắp Đảng và chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía nam giới 50 chỉ tiêu.

4. Đại học bình an nhân dân

Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa phận 5 (50 chỉ tiêu), địa phận 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

5. Đại học công an nhân dân

Tổng 450 tiêu chí nhóm ngành nhiệm vụ cảnh sát, tuyển chọn sinh theo địa bàn, trong đó, địa phận 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa phận 6 (130 chỉ tiêu), địa phận 7 (100 chỉ tiêu) và địa phận 8 (30 chỉ tiêu)

6. Đại học tập Phòng cháy chữa cháy

Tổng 50 chỉ tiêu ngành chống cháy, trị cháy với cứu nạn, cứu hộ, trong những số ấy 25 tiêu chuẩn phía Bắc và 25 tiêu chuẩn phía Nam.

7. Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu phải Công an nhân dân

Tổng 100 chỉ tiêu, trong số ấy nhóm ngành nghệ thuật - phục vụ hầu cần phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía nam giới 50 chỉ tiêu

8. Học viện quốc tế

Tổng 50 tiêu chuẩn ngành ngôn từ Anh và ngôn từ Trung Quốc

Lưu ý, so với Học viện chính trị CAND, trường Đại học Phòng cháy chữa trị cháy, ngôi trường Đại học tập Kỹ thuật - phục vụ hầu cần CAND, học viện chuyên nghành Quốc tế; ngành an toàn thông tin của học viện chuyên nghành ANND; gửi huấn luyện và giảng dạy ngành y tế tại học viện chuyên nghành Quân y tuyển chọn sinh toàn quốc. Học viện chuyên nghành CSND, các ngành còn lại của học viện ANND tuyển sinh phía Bắc; ngôi trường Đại học ANND, trường Đại học tập CSND tuyển chọn sinh phía Nam.

Phương thức tuyển sinh, trường vận dụng và tiêu chí tuyển sinh

- cách thức 1: Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh hiện tại hành của cục GD&ĐT, quy định của bộ Công an. Áp dụng với cả các trường CAND.

- phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng từ TOEFL iBT hoặc chứng từ HSK) theo quy định của cục Công an. Áp dụng so với Học viện Quốc tế, học viện chuyên nghành Chính trị CAND, ngành nhiệm vụ An ninh, nhiệm vụ Cảnh sát.

- cách làm 3: Xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông theo những tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) phối kết hợp với tác dụng Bài thi tuyển chọn sinh trình độ đại học CAND chủ yếu quy tuyển new theo tổng hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài xích thi cỗ Công an. Áp dụng với cả các trường CAND, nắm thể:

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, công an gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài bác thi CA1, CA2.

Xem thêm: Vfarm Is Open! How To Farm $Ess On Value Defi: Step, Page Not Found &Bull Instagram

+ Ngành an toàn thông tin tại học viện chuyên nghành ANND gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1. + những ngành do học viện Chính trị CAND đào tạo và huấn luyện gồm tổng hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ các ngành vị Trường Đại học Kỹ thuật - hậu cần CAND huấn luyện và giảng dạy gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ những ngành vì chưng Trường Đại học tập Phòng cháy chữa cháy huấn luyện gồm tổng hợp A00 và bài thi CA1.

+ Ngành ngữ điệu Anh của học viện chuyên nghành Quốc tế gồm tổng hợp A01, D01 và bài bác thi CA1, CA2. + Ngành ngôn từ Trung Quốc của học viện chuyên nghành Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài xích thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Gửi huấn luyện và giảng dạy đại học tập ngành chưng sĩ nhiều khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

- trường hợp bộ Công an không tổ chức thi bài xích thi bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông theo những tổ hòa hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) phối kết hợp với công dụng học THPT. Áp dụng với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự như Phương thức 3.

Trường hợp bộ GD&ĐT không tổ chức thi giỏi nghiệp và cỗ Công an không tổ chức triển khai thi hoặc sỹ tử do tác động của dịch bệnh lây lan không thể gia nhập thi giỏi nghiệp THPT, không thâm nhập thi bài xích thi cỗ Công an thì căn cứ hướng dẫn của bộ GD&ĐT và thực trạng thực tế, X02 sẽ phối phù hợp với X01 tham mưu lời khuyên xác định tiêu chuẩn và tổ chức triển khai xét tuyển.

Mỗi sỹ tử được tham gia xét tuyển các phương thức trên một ngôi trường CAND.

- trường hợp thủ tục 1 ko tuyển đủ chỉ tiêu, sỹ tử trúng tuyển theo cách tiến hành 1 không xác thực nhập học tập hoặc sỹ tử trúng tuyển trượt tốt nghiệp trung học phổ thông thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển chọn theo cách tiến hành 2 (nếu trường gồm xét tuyển theo phương thức 2) và ngược lại hoặc phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển chọn theo cách làm 2).

- trường hợp cách tiến hành 1 và thủ tục 2 không tuyển đủ tiêu chí hoặc sỹ tử trúng tuyển chọn theo phương thức 1 và thủ tục 2 không xác thực nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển chọn trượt xuất sắc nghiệp thpt thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ gửi hết sang trọng xét tuyển chọn theo cách thức 3.