*

...một số loại rủi ro pháp lý, vậy thời cơ làm nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT
*

*
Mẫu hòa hợp đồng

Mẫu thích hợp đồng => HỢPhường ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây để sản xuất vừa lòng đồng này


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

HỢPhường ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm ni, ngày …… mon …… năm ……., Tại ……………………………………………...Chúng tôi bao gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): (2)

a) Trường hòa hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ cài không cử động sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường hòa hợp là đồng chủ sngơi nghỉ hữu:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là nhà tải không cử động sản: ………………………………………………………………………………………..

Các triệu chứng trường đoản cú download và tìm hiểu thêm về nhà đất đã làm được ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền cấp mang lại Bên B bao gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): (3)

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………...

 

Hai bên đồng ý triển khai Việc khuyến mãi đến quyền sử dụng đất và tài sản thêm liền với khu đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo …………….………………………….. ,cụ thể như sau:

- Thửa khu đất số: ..................................................................................................

- Tờ bản trang bị số: ................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .............................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: ................................................)

- Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: ........................................................................................ m2

  + Sử dụng chung: ....................................................................................... m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:......................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................................................

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Gà Trống Gáy, 100+ Hình Ảnh Chú Gà Trống Gáy

1.2. Tài sản nối sát với đất là: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và gia sản nối liền với đất nêu trên là ...........................................đồng (Bằng chữ: ................................ ĐVN)

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký tặng kèm cho quyền thực hiện khu đất và tài sản nối sát cùng với khu đất tại phòng ban gồm thẩm quyền theo luật pháp của quy định bởi vì bên A Chịu trách rưới nhiệm tiến hành.

3.2. Lệ tổn phí tương quan đến việc tặng ngay cho quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn sát với đất theo Hợp đồng này vì chưng bên A Chịu đựng trách nát nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa khu đất và gia tài nối liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thuộc giấy tờ về quyền sử dụng khu đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản nối liền với đất cho bên B vào thời điểm ...............................................................................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng khu đất, đăng ký quyền thiết lập tài sản gắn liền cùng với đất tại cơ quan liêu có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan tới việc khuyến mãi ngay mang lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo Hợp đồng này bởi vì bên ............................. chịu đựng trách rưới nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Giao khu đất đầy đủ diện tích, đúng hạng đất, các loại đất, vị trí, số hiệu, chứng trạng đất với gia sản nối sát với đất nhỏng đã thoả thuận;

4.2. Giao giấy tờ bao gồm tương quan đến quyền thực hiện đất cùng gia tài nối liền với đất mang lại bên được tặng ngay mang đến để gia công thủ tục đăng ký quyền áp dụng đất, quyền cài đặt gia tài nối sát cùng với đất.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Đăng cam kết quyền thực hiện khu đất, quyền cài tài sản tại ban ngành bên nước có thẩm quyền theo cơ chế của điều khoản về đất đai;

5.2. Bảo đảm quyền của tín đồ đồ vật cha so với khu đất, tài sản nối liền với đất được khuyến mãi cho;

5.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo mức sử dụng của lao lý về đất đai.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng khu đất, các loại đất, địa điểm, số hiệu, chứng trạng đất với tài sản nối sát cùng với đất như sẽ thoả thuận;

6.2. Được sử dụng đất, download tài sản nối liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

6.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, quyền cài đặt tài sản nối liền với khu đất.

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, ví như phát sinh tranh ma chấp, những mặt cùng mọi người trong nhà Bàn bạc xử lý trên cơ chế kính trọng quyền lợi của nhau; vào trường phù hợp ko giải quyết và xử lý được thì một trong các phía hai bên gồm quyền khởi khiếu nại để đòi hỏi toà án gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo điều khoản của điều khoản.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B Chịu trách nát nhiệm trước quy định về phần đa lời cam đoan sau đây:

8.1. Bên A cam đoan:

a) Những công bố về nhân thân, về thửa khu đất và gia sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa khu đất nằm trong ngôi trường hợp được tặng kèm cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời nút giao kết Hợp đồng này: 

   - Thửa đất và gia sản gắn sát với khu đất không có tnhãi chấp;

   - Quyền sử dụng khu đất và gia tài gắn sát với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, ko bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

a) Những ban bố về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã chăm chú kỹ, thấu hiểu về thửa khu đất cùng gia sản gắn sát với khu đất nêu trên Điều 1 của Hợp đồng này cùng các sách vở về quyền áp dụng đất, quyền cài gia tài nối sát với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị nghiền buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Hai mặt hiểu rõ quyền, nhiệm vụ cùng công dụng thích hợp pháp của chính bản thân mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

9.2. Hai mặt đã tự đọc lại thích hợp đồng này, sẽ hiểu với gật đầu toàn bộ những lao lý đang ghi vào phù hợp đồng.

9.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày …… tháng ……. năm …… mang đến ngày …… mon ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, mỗi bên duy trì một bản và có mức giá trị tương đồng.

 

                    BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ lăn tay, ghi rõ chúng ta tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ tháng ........ năm ........ , tại: ........................................................................

Tôi ................................................................, Công bệnh viên phòng Công chứng .................

số ............. tỉnh (thành phố) .......................................................................

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng Tặng Kèm cho quyền sử dụng khu đất và gia tài gắn liền với khu đất được giao ước giữa mặt A là ....................................... cùng bên B là ...............................................; những bên vẫn trường đoản cú nguyện văn bản giao phối kết hợp đồng;

- Tại thời khắc công hội chứng, những mặt sẽ giao kết hợp đồng tất cả năng lượng hành động dân sự phù hợp theo điều khoản của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của những bên trong thích hợp đồng ko vi phạm điều cnóng của pháp luật, không trái đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ............................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản thiết yếu (mỗi bạn dạng chính tất cả ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bạn dạng chính;

Lưu trên Phòng Công triệu chứng một bạn dạng chính.

 

                                              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN

                    (Ký, đóng góp vết với ghi rõ chúng ta tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tăng mang lại tài sản nối liền cùng với khu đất đề nghị được công chứng, xác thực theo luật pháp tại Điều 167 Luật khu đất đai năm 2013;

(2) Trường đúng theo hộ gia đình, cá nhân tặng đến quyền sử dụng đất có điều kiện được điều khoản trên Điều 192 Luật khu đất đai năm 2013;

(3) Trường thích hợp không được dấn bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất được chế độ tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013.