(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng mạo Lê Minh Khái vừa ký đưa ra quyết định số 1328/QĐ-TTg phê chu đáo Điều lệ Liên minh hợp tác và ký kết xã việt nam (VCA).


*
VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác cùng tổ chức khác, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động tương quan đến ghê tế tập thể, hợp tác thôn tự nguyện tham gia (thành viên); bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng với Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ sứ mệnh nòng cốt cùng thúc đẩy phân phát triển tởm tế tập thể, hợp tác xã, có tác dụng cầu nối giữa Đảng, bên nước với thành phần khiếp tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phân phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bạn đang xem: Liên minh hợp tác xã việt nam

VCA tất cả tư biện pháp pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam cùng Điều lệ này; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

VCA hoạt động trong phạm vi cả nước. VCA là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong quần thể vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hệ thống kết liên hợp tác xã Việt phái nam gồm VCA với Liên minh Hợp tác thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên minh Hợp tác xóm cấp tỉnh) được tổ chức với hoạt động theo Điều lệ kết liên Hợp tác làng mạc Việt Nam.

VCA có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thành viên

VCA gồm nhiệm vụ đại diện, chăm lo với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan liêu hệ với các tổ chức ở vào nước cùng nước quanh đó theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chế độ và pháp luật của đơn vị nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Xem thêm: Chấn Động Về Những Bộ Tộc Ăn Thịt Người Là Có Thật, 4 Anh Em Tiêu Diệt Yêu Tinh Ăn Thịt Người

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị gia nhập xây dựng chủ trương của Đảng, chế độ và pháp luật của công ty nước, các chương trình, dự án tương quan đến phát triển gớm tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động gớm tế phục vụ vạc triển khiếp tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy xây dựng mối quan tiền hệ lao động hài hòa, bền vững trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tập hợp, liên kết, hướng dẫn các thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; bình thường sức xây dựng hệ thống hợp lại thành Hợp tác xã Việt phái nam phát triển bền vững.

VCA có thành viên chủ yếu thức, member liên kết với thành viên danh dự.

Tổ chức bộ máy của VCA gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch), Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan phối hợp Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống kết đoàn Hợp tác xóm Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, sự quản lý công ty nước của ubnd cấp tỉnh cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của kết hợp Hợp tác xã Việt Nam.