Bảng chấm công là để thể hiện ngày công đi làm thực tế, từ ngày công để tính được số tiền lương thực tế 1 tháng người lao động được hưởng bao nhiêu. Ngoài ra căn cứ vào bảng chấm công để tính thêm các khoản thưởng khác.


1.

Xem thêm: Bài Thơ Cô Và Mẹ Và Cô (Trần Quốc Toàn), Bài Thơ Thiếu Nhi: Cô Và Mẹ

Mẫu bảng chấm công mới nhất theo thông tư 200

BẢNG CHẤM CÔNG

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ….năm……

Ngày trong thángQuy ra công

STT

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cung cấp bậc

chức vụ

1

2

3

31

Số công hưởng lương

sản phẩm

Số công hưởng trọn lương

thời gian

Số công nghỉ việc, dứt việc hưởng 100% lươngSố công nghỉ việc, hoàn thành việc hưởng ….% lươngSố công hưởng trọn BHXH
ABC123….313233343536
Cộng
 Ngày … tháng … năm…

Người chấm công Phụ trách thành phần Người coi xét

(Ký, chúng ta tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương SP: SP – nghỉ phép: P

– Lương thời gian: + – Hội nghị, học tập tập: H

– Ốm, điều dưỡng: Ô – ngủ bù: NB

– con ốm: Cô – Nghỉ ko lương: KL

– bầu sản: TS – ngừng việc: N

 – Tai nạn: T – Lao động nghĩa vụ:

2. Mẫu bảng chấm công trên excel trên thực tế

*
Mẫu bảng chấm công 2019 theo thông tư 200

Dưới đây kế toán Việt Hưng chia sẻ mẫu bảng chấm công theo thông tứ 200 tại đây. Tại đây