– –– –– –––– ––– –– –– –––– ––– –– ––– – – – –– –– – – –––– – – –– –– –– – ––– – –– ––– –– –––– – –– ––– –––– – – – – –– –– ––– –––– –––– –––

Bạn đang xem: Photoshoot or photo shoot: what’s the difference?

*

*

Xem thêm: Các Loại Giấy Làm Hộp Giấy, Các Loại Giấy Dùng Để In Bao Bì Hộp Giấy

– –– –– –––– ––– –– –– –––– ––– –– ––– – – – –– –– – – –––– – – –– –– –– – ––– – –– ––– –– –––– – –– ––– –––– – – – – –– –– ––– –––– –––– –––
*

– –– –– –––– ––– –– –– –––– ––– –– ––– – – – –– –– – – –––– – – –– –– –– – ––– – –– ––– –– –––– – –– ––– –––– – – – – –– –– ––– –––– –––– –––