Thông thường, vào quá trình làm việc với tài liệu tháng ngày làm việc vào Excel, họ đề nghị tính khoảng thời gian giữa hai thời khắc. Bài viết này Học Excel Online sẽ share mang lại chúng ta về vấn đề áp dụng hàm DATEDIF kết hợp với một số ít kí thuật khác để có được kết quả này. Thứ nhất là bảng tính Excel Online của họ đang cất phần lớn các thông báo về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Tính số ngày từ ngày đến ngày


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là tháng ngày thứ nhất hoặc ngày bước đầu của một khoảng tầm thời hạn sẽ cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày ngừng khoảng thời gian.Unit: Là giá trị báo cáo muốn trả về.

Dưới đây là các ví dụ rõ ràng để các bạn gọi hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời điểm vào Excel bằng hàm datedif

Để tính thời gian thân nhị thời điểm trên bọn họ áp dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

với nhận thấy tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút ít hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa nhì thời gian trên chúng ta áp dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và cảm nhận công dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây thân hai thời điểm vào Excel

Để tính số giây giữa nhị thời gian trên họ áp dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và cảm nhận hiệu quả là 154760085

Tính số thời gian thân nhị thời khắc vào Excel

Để tính số thời gian giữa nhì thời điểm trên họ sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận ra hiệu quả là 4

Tính số tháng thân hai thời gian trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời khắc bên trên chúng ta áp dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

cùng nhận thấy hiệu quả là 58

Tính số ngày giữa nhì thời khắc vào Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời điểm bên trên chúng ta sử dụng hàm datedif cùng với cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

cùng nhận thấy tác dụng là 1791

Trước Lúc chia sẻ một cách làm bao quát mang đến hầu như trường đúng theo chúng ta có thể suy nghĩ cho, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự share là mối cung cấp khuyến khích lớn số 1 để website liên tục đa số bài viết vậy này

Tính thời hạn tổng vừa lòng ra năm, mon, giờ đồng hồ, phút ít, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ đồng hồ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và cảm nhận tác dụng nlỗi mong muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ đồng hồ, 54 phút ít, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, chúng ta hãy làm cho quen với một số quy ước định dạng của hàm này.

Xem thêm: Canon Lbp7018C Dr I Ver - Canon Imageclass Lbp7018C Laser Printer


Cú pháp của hàm TEXT nhỏng sau:

=TEXT(, )
Tham số đầu tiên cụ thể rồi, chúng ta ước ao định hình gì thì họ vẫn cho vào đó. Tsi số thứ 2 là bọn họ hy vọng định dạng ra sao, trong bài này, chúng ta muốn format thời hạn. Vậy nên bọn họ đã tham khảo một số ít ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính tiếng, phút và giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn phát âm rộng về hàm Dateif, bản thân vẫn cung ứng cho chính mình thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày dứt, chúng ta gồm 2 giải pháp làm như sau:

*

Cách 1: Dùng phxay trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày xong xuôi – Ngày bắt đầu

Kết trái y như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị chức năng tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày dứt, "d")

Ký hiệu “d” thay mặt đến Ngày (Day)

Ta thấy kết quả của cả 2 bí quyết tính đông đảo đều nhau.

Tính số tuần thân nhì ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, nhưng lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do kia ta rất có thể có tác dụng nlỗi sau:

Lấy hiệu quả hàm DATEDIF theo ngày phân chia mang lại số 7

*

Công thức tại ô D2 mang lại họ hiệu quả tính theo số tuần thân hai ngày: Từ ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đầy đủ tuần), chúng ta đã sử dụng hàm loại bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân nhì ngày

Để tính số tháng, bọn họ thực hiện tham mê số “m” vào hàm DATEDIF nhỏng sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày dứt, “m”)

Số tháng được xem trong hàm DATEDIF trên chính sách tròn ngày, đủ ngày chứ không đối kháng thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng tsi mê số “y” vào hàm DATEDIF nlỗi sau:

*

Tại ô F2 cần sử dụng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày dứt, “y”)

Số năm được xem trong hàm DATEDIF được xem bên trên nguim tắc đủ ngày.

Tính số tháng lẻ xung quanh các năm tròn

Để tính số mon lẻ ngoài số thời gian, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF với tđắm say số là “ym”

*

Trong ô E2, phương pháp Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với cách làm này, các chúng ta cũng có thể áp dụng linh hoạt đến quá trình của chính mình.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào vào công việc, họ không chỉ là nắm rõ được những hàm Hơn nữa đề nghị thực hiện tốt cả những lao lý của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng giỏi vào quá trình nlỗi SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những luật pháp thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…