Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tây ban nha việt

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn bao gồm thể thiết đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra từ điển dễ ợt khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : tự điển thể hiện
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : lắp thêm tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : trường đoản cú điển vật dụng
main dictionary : trường đoản cú điển chủ yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Kem Tái Tạo Da Nào Tốt Nhất 2021 2022 Cho Tuổi 30+ Của Nhật, Hàn, Đức Hetgia

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish